66 coaches online • Server time: 12:43
* * * Did you know? The best scorer is debog with 491 touchdowns.
Log in
Recent Forum Topics goto Post BB2020 - Current thi...goto Post Skaven Domination - ...goto Post New Rosters: Winners...
Djur i Hatt
Retired [X2] High Elf
<img src=http://sl.krfsm.net/logga_trans.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&group=261>Svenska Ligans</a> bästa djur i hatt.
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"; width="366" height="75"><param name="movie" value="http://www.goear.com/files/localautoplayer.swf"; /><param name="FlashVars" value="file=4b96ef3" /><param name="quality" value="high" /><embed src="http://www.goear.com/files/localautoplayer.swf"; flashvars="file=4b96ef3" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"; type="application/x-shockwave-flash" width="366" height="75" hidden="true"></embed></object>
Efter den första dubbelettan på winnings backtrackade jag winningsslagen dittills och sen dess har jag bokfört dem. De är skitkass!
Winningsslag: 4, 1, 5, 3, 3, 5, 4, 1, 2, 2, 5, 1, 6, 4, 3, 2, 4, 1, 1, 5, 3, 4, 3, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 5, 5, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 3, 3, 4, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 6, 2, 2, 2, 3 ,5

170000 under normalwinnings.

Säsong 18 hamnade laget i en division med två dvärglag, ett CD-lag och ett undeadlag med fyra dp. Dåliga winnings i kombination med sex perms (var av fyra RIP) dödade slutligen laget och jag retirade efter säsongens slut.

<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=yearbook&op=view&team_id=155580>Årsbok</a>

<b>Resultat:</b>
<i>Hoppade direkt in i Sommarkuppen 2005 efter de 7 matcherna i bondeligans två steg.</i>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=8413>Sommarlosers 2005</a>: <img src=http://fumbbl.com/FUMBBL/Images/silver_small.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=9287>Division 3 Västra (Säsong 11)</a>: 1a plats.
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=9747>Division 2 Västra (Säsong 12)</a>: 1a plats.
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=10359>Julkuppen 2005</a>: <img src=http://fumbbl.com/FUMBBL/Images/silver_small.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=10804>Division 1 Västra (Säsong 13)</a>: 1a plats.
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=11520>Allsvenskan Västra (Säsong 14)</a>: 3e plats.
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=12209>Allsvenskan Östra (Säsong 15)</a>: 1a plats.
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=12797>Slutspel (Säsong 15)</a>: <img src=http://fumbbl.com/FUMBBL/Images/gold_small.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=13001>Sommarkuppen 2006</a>: <img src=http://fumbbl.com/FUMBBL/Images/silver_small.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=13694>Allsvenskan Östra (Säsong 16)</a>: 1a plats.
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=14062>Slutspel (Säsong 16)</a>: <img src=http://fumbbl.com/FUMBBL/Images/gold_small.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=14226>Allsvenskan Östra (Säsong 17)</a>: 1a plats.
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=14698>Slutspel (Säsong 17)</a>: <img src=http://fumbbl.com/FUMBBL/Images/gold_small.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=14844>Julkuppen 2006</a>: <img src=http://fumbbl.com/FUMBBL/Images/gold_small.png>
<a href=http://fumbbl.com/FUMBBL.php?page=group&op=view&at=1&group=261&show=15253>Allsvenskan Östra (Säsong 18)</a>: 2a plats.

Slutligen vill jag tacka Freddie Mercury och Queen för musiken som passar laget så bra.

View Log | Show matches | Show stats | Show Development | Show past players | Yearbook | Team Options | Refresh
# Name Position Ma St Ag Av Skills Inj G Cp Td It Cs vp Sp Cost  
1Häst i sydväst IIIPhoenix Warrior6348Pass, Accurate, Blockn8520011680k (110k) 
2Get i fez IIDragon Warrior7348Block, Dodge, Tackle, Side Step, Diving Tackle 493504761100k (190k) 
3Höna i huckle IIILineman6348 m301000370k (0k) 
4Duva i luva IVDragon Warrior7348Block, Dodge, Break Tacklen53300117100k (131k) 
5Sugga i sombrero IILineman6348 m211000470k (0k) 
7Ödla i sommarhatt IILineman6348Dirty Playern1010011870k (100k) 
8Tax i turban IILineman6348Block, Dodge 17150001670k (125k) 
9Bäver i bandana IVLion Warrior8347Catch, Mighty Blow, Block 11260402890k (143k) 
12Marsvin i mössa VPhoenix Warrior6448Pass, +ST, Block, Dodge 21760313680k (203k) 
13Ko i kubb IILineman6348Block 820011970k (90k) 
14Ko i klappkeps IILineman6348Block, Dodge 14430312470k (125k) 
15Mås i mitraLion Warrior8347Catch, Block, Tackle, Dodge, Side Step 554120937390k (188k) 
10 players (+2 players missing next game)  
Coach: Webbe Re-Rolls (100k): 6  
Race: High Elf Fan Factor: 28  
Team Value: 2300k Assistant Coaches: 0  
Treasury: 120000 Cheerleaders: 0  
Team Value: 1960k Apothecary: Yes  

Games Played:68 (57/1/10) |TD Diff:103 (166 - 63) |Cas Diff:-4 (64/50/29 - 74/40/33)
Last Opponent: Tapir