61 coaches online • Server time: 22:24
* * * Did you know? The number of matches played is 2541150.
Log in
Recent Forum Topics goto Post [SL] King of the Hil...goto Post Poll - 2019 Fumbbl D...goto Post Create a new team! T...
Okända Hjältar
Retired [X2] Human
De riktiga namnen på artister av olika slag som jag gillat/beundrat/avgudat/dyrkat någon gång i livet. Tills dess att jag fixat finfina bilder på dem, så får ni hålla till godo med lite hjälp i spelarbion om vem det är som döljder sig bakom namnet. Enjoy!

<b> Officiell gnällrad för Hjältarna, står kvar tills rättvisa skipats : 50 skills, TVÅ statökning och TRE dubbla! </b>


View Log | Show matches | Show stats | Show Development | Show past players | Yearbook | Team Options | Refresh
Progression: Standard
# Name Position Ma St Ag Av Skills Inj G Cp Td It Cs vp Sp Cost  
16 SvulloOgre5529Mighty Blow, Thick Skull, Bone Head, Throw Team Mate, Big Guy, Diving Catch 14001017120k (119k) 
1 player  
Coach: SergeiBautin Re-Rolls (100k): 0  
Race: Human Fan Factor: 14  
Team Rating: 32 / 20 Assistant Coaches: 0  
Treasury: 0 Cheerleaders: 0  
Team Value: 340k Apothecary: Yes  

Games Played:35 (19/4/12) |TD Diff:27 (71 - 44) |Cas Diff:21 (55/39/14 - 36/35/16)
Last Opponent: East Strait Raiders