16 coaches online • Server time: 06:18
* * * Did you know? Up until now, 1247962 players have died on the pitch.
Log in
Recent Forum Topics goto Post SWL Season LXXVgoto Post Non-Standard Modelsgoto Post FLCA Seeks Gurus and...
Himilfiundur Langskipjœrd
Retired [B] Norse
Håvamål
Omsett av Ludvig Holm-Olsen

1
Åpner du døra
til ukjent hus,
skal du være varsom,
skal du være vaktsom,
for uvisst er å vite
om uvenner
alt sitter benket der inne.

2
Gjæve vertsfolk!
en gjest er kommet,
hvor skal han sette seg?
på vedlag ved døra
venter han nødig,
om han har viktig ærend.

Show matches | Show stats | Show Development | Show past players | Yearbook | Team Options | Refresh
Progression: Standard
# Name Position Ma St Ag Av Skills Inj G Cp Td It Cs vp Sp Cost  
1Karsimir FiundurNorse Thrower6337Block, Pass, Sure Hands 6100121370k (70+20k) 
3Thor gulmarsonNorse Lineman6337Block 1001000350k (50+0k) 
5RokmantfiundurNorse Lineman6337Block, Mighty Blow 9110111150k (50+30k) 
6Guth liokur Norse Lineman6337Block, Guardn, m1002010850k (0k) 
7RoktulfiundurNorse Lineman6337Block 1010000150k (50+0k) 
8Erikundur stikaldurNorse Lineman6337Blockn900000050k (50+0k) 
9Jorulf gornsisgirNorse Lineman6337Blockm1000020450k (0k) 
10Aesligur yahkurtgirNorse Lineman6337Block, Tackle 1002010850k (50+20k) 
11Valkir nordmindirNorse Runner7337Block, Dauntless, Dodge 900011790k (90+20k) 
12Jurgur girmilitkurNorse Berserker6337Block, Frenzy, Jump Up 210000190k (90+0k) 
13Akvar StulkargrifsonUlfwerenar6428Frenzy 3000015110k (110+0k) 
17 Cory PaleorcJourneyman Norse Lineman6337Loner, Block 000000050k (50+0k) 
18 Edward BluebrookJourneyman Norse Lineman6337Loner, Block 000000050k (50+0k) 
9 players (+2 players missing next game)  
Coach: muaddib68 Re-Rolls (120k): 4  
Race: Norse Fan Factor: 5  
Team Value: 1140k Assistant Coaches: 0  
Treasury: 90000 Cheerleaders: 0  
Tournament Weight: 1270k Apothecary: Yes  

Games Played:10 (2/4/4) |TD Diff:-4 (6 - 10) |Cas Diff:-13 (7/5/5 - 20/8/2)
Last Opponent: Vivi e Vegeti