50 coaches online • Server time: 12:04
* * * Did you know? Up until now, 1239401 players have died on the pitch.
Log in
Recent Forum Topics goto Post SWL Season LXXIVgoto Post Guard vs. MB as firs...goto Post Starting Dark Elves ...
Himilfiundur Langskipjœrd
Retired [B] Norse
Håvamål
Omsett av Ludvig Holm-Olsen

1
Åpner du døra
til ukjent hus,
skal du være varsom,
skal du være vaktsom,
for uvisst er å vite
om uvenner
alt sitter benket der inne.

2
Gjæve vertsfolk!
en gjest er kommet,
hvor skal han sette seg?
på vedlag ved døra
venter han nødig,
om han har viktig ærend.

Show matches | Show stats | Show Development | Show past players | Yearbook | Team Options | Refresh
Progression: Standard
# Name Position Ma St Ag Av Skills Inj G Cp Td It Cs vp Sp Cost  
1Karsimir FiundurNorse Thrower6337Block, Pass, Sure Hands 6100121370k (70+20k) 
3Thor gulmarsonNorse Lineman6337Block 1001000350k (50+0k) 
5RokmantfiundurNorse Lineman6337Block, Mighty Blow 9110111150k (50+30k) 
6Guth liokur Norse Lineman6337Block, Guardn, m1002010850k (0k) 
7RoktulfiundurNorse Lineman6337Block 1010000150k (50+0k) 
8Erikundur stikaldurNorse Lineman6337Blockn900000050k (50+0k) 
9Jorulf gornsisgirNorse Lineman6337Blockm1000020450k (0k) 
10Aesligur yahkurtgirNorse Lineman6337Block, Tackle 1002010850k (50+20k) 
11Valkir nordmindirNorse Runner7337Block, Dauntless, Dodge 900011790k (90+20k) 
12Jurgur girmilitkurNorse Berserker6337Block, Frenzy, Jump Up 210000190k (90+0k) 
13Akvar StulkargrifsonUlfwerenar6428Frenzy 3000015110k (110+0k) 
17 Cory PaleorcJourneyman Norse Lineman6337Loner, Block 000000050k (50+0k) 
18 Edward BluebrookJourneyman Norse Lineman6337Loner, Block 000000050k (50+0k) 
9 players (+2 players missing next game)  
Coach:muaddib68 Re-Rolls (120k):4  
Race:Norse Fan Factor:5  
Team Value:1140k Assistant Coaches:0  
Treasury:90000 Cheerleaders:0  
Tournament Weight:1270k Apothecary:Yes  

Games Played:10 (2/4/4) |TD Diff:-4 (6 - 10) |Cas Diff:-13 (7/5/5 - 20/8/2)
Last Opponent: Vivi e Vegeti