53 coaches online • Server time: 13:41
* * * Did you know? The best interceptor is Leena with 22 interceptions.
Log in
Recent Forum Topics goto Post NAF event: The Good,...goto Post Secret League Old Wo...goto Post NEW OFFICIAL GW ROST...
English | Dansk | Deutsch | Español | Français | Suomi | Italiano | Polski | Svenska
FUMBBL Regler
Översatt av Christer

Version 2.9

Ändringar från förra versionen är markerade med blå text.

Dessa regler finns i flera språk. Översättningarna är endast till för att underlätta för spelare. De officiella reglerna finns i den engelska versionen. Om reglerna skiljer sig är det alltid den engelska versionen som är riktig.

FUMBBL är en enorm liga med tusentals lag. För att en liga av denna storlek ska fungera smidigt har vi satt upp följande regler. Vissa av reglerna är uppsatta på grund av begränsningar i klienten medan andra är där av administrativa skäl. Vissa regler är uppenbara men är med för att skapa en komplett regelsida. Med detta i åtanke bör du läsa reglerna noga.

Inledning
 • Alla referenser till "FUMBBL administrationen" på denna sida refererar till administratörerna och säkerhetsofficerarna på FUMBBL.
 • FUMBBL administrationens tolkningar av reglerna är de som gäller.
 • Administrationen reserverar rätten att åsidosätta det som står på denna sida i specifika fall om de anser det nödvändigt.
 • Brott mot reglerna på grund av misstolkningar påverkar inte konsekvenserna av ditt agerande. Om något i dessa regler är oklart kan du koppla upp mot FUMBBL chatten och gå till #Help för att få en förklaring.
Konton
 • Du får endast ha ett konto. Detta innefattar gamla konton du inte använder längre. FUMBBL administrationen kan hjälpa dig att återfå förlorad information om gamla konton.
 • Ditt konto är personligt. Du får inte dela det med andra.
 • Du är ansvarig för allt som sker med ditt konto. Om din bror, en vän eller någon annan använder ditt konto och bryter reglerna är du ansvarig för det som hänt och får stå för konsekvenserna.
Spelregler
 • Följande ordning gäller för tolkning av regler:
  1. Klienten - Vid buggar, se relevant avsnitt längre ned i reglerna.
  2. Divisionspecifika regler.
  3. Denna sida
  4. LRB - Vid ändringar i LRB kan det förekomma en tid där FUMBBL använder en kombination av regler.
 • Ett lag kan inte spela två gånger i rad mot samma motståndare. Notera att båda lagen måste spela minst en match mot någon annan innan de kan mötas igen.
Skillnader från LRB
 • Handikapptabellen är bara delvis implementerad. Se vidare information i README filen till JavaBBowl.
 • Turnerings sektionen används inte. Dvs, vi använder inte utmaningsreglerna.
Mjukvara
 • Alla matcher ska spelas med SkiJunkies Java klient.
 • Den senaste versionen av klienten ska användas såvida det inte finns några nya kända buggar. Om detta är fallet ska den senast kända fungerande versionen användas istället. Den rekommenderade klientversionen visas alltid i ämnesraden i IRC kanalen.
 • Spela aldrig med olika versioner av klienten. FUMBBL accepterar inte rapporter av matcher med olika versioner.
 • Spela inte i fristående (Standalone) läge. Detta producerar bara en resultatfil och gör att ni inte kan rapportera matchen på rätt sätt.
 • Använd lagen från FUMBBL då detta gör att alla inställningar är korrekta. För att undvika onödiga dialogrutor vid uppstart, slå på alla 2k1 inställningar i klienten.
Lag
 • Alla spelare måste vara namngivna. Undvik namn som "spelare 1" och håll namnen familjevänliga. Använd ditt sunda förnuft.
 • Om raserna ändras kommer nuvarande spelare att vara kvar. Däremot kommer du inte kunna köpa in nya spelare från de gamla reglerna. Om däremot en existerande spelartyp ändras kommer detta ske globalt och skills/stats kommer att uppdateras på existerande spelare.
 • Ändra aldrig ett lag som är involverat i en match.
 • Om ditt lag är felaktigt (dubbla spelare eller dubbla skills), spela inga matcher och försök inte att lösa problemet själv. Kontakta en administratör så att de kan hantera situationen på rätt sätt.
 • Lag i tävlingsinriktade divisioner förväntas sträva efter att ha minst 11 spelare. Detta betyder inte att ett lag med lägre antal spelare omedelbart måste köpa in en ny spelare men du förväntas att inte låta laget falla sönder med flit.
Påbörja matcher
 • Kom inte överrens eller diskutera match händelser med din motståndare. Detta inkluderar att komma överrens om att inte foula och beteende som implicerar en överrenskommelse så som att avsluta drag över en signifikant del av matchen.
 • En match räknas som påbörjad då klienterna kopplar upp mot varandra. Från denna tidpunkt är du bunden att fullfölja matchen. Detta inkluderar situationer där din motståndare har köp nya spelare efter att ni kommit överrens om att spela matchen. Denna reglen gäller inte om någon av spelarna kopplar upp med ett annat lag än det som angivits vid överrenskommandet av matchen.
 • Påbörja inte en match där det finns en chans att du inte kommer hinna klart utan att din motståndare vet om detta. Om du inte säger något annorlunda förväntas du kunna spela i 90 minuter.
 • Du kan inte rapportera en match som spelats med lag från olika divisioner.
Matcher
 • Du får inte under några förhållanded radera eller modifiera några filer som är kopplade till en match som inte är färdigspelad. Detta inkluderar savefiler, laguppställningar och de filer som behövs för att JavaBBowl ska fungera.
 • Du får absolut inte lämna en match ouppklarad. Spela vidare eller ge upp. Detta gäller även om din motståndare foular ditt lag varje tur, skjuter upp en touchdown eller gör något annat du anser osportsligt.
 • Om en spelare måste gå ifrån en match på grund av oförutsedda händelser eller om en spelare slutar göra något med klienten gående räknas spelaren som frånkopplad och du ska följa reglerna som beskrivs nedan.
Ge upp matcher
 • Det är endast tillåtet att ge upp en match om det finns skäl för det.
 • I detta sammanhang innebär "skäl" att det lag som ger upp måste ha ett match-relaterat skäl till detta. Ett lag som lidit av många skador är ett exempel på en acceptabel anledning att ge upp. Andra skäl kan vara att ha väldigt få spelare kvar på planen, eller ett stort underläge i touchdowns.
 • Att ge upp en match utan att ovanstående är uppfyllt kräver tillåtelse från FUMBBL administrationen.
 • Om du är osäker på om din specifika match kvalificerar för att ge upp bör du kontakta FUMBBL administrationen för att få ett beslut.
 • En match där administrationen beslutar att det är acceptabelt att ge upp, även om matchen inte uppfyller ovanstående krav, får detta markerat på rapport-sidan.
Frånkopplingar
 • Om din motståndare kopplas från under en match ska du vänta 15 minuter för att se om han eller hon återvänder.
 • Om din motståndare inte återvänder under denna period kan du, om du vill, avbryta matchen och hitta en ny match att spela. Om du gör detta kommer den avbrutna matchen inte att kunna avslutas, och alla eventuella SPP och skador kommer inte att appliceras. Om du vill avsluta matchen kan du inte använda laget till andra matcher medan du väntar. Hur som helst ska du skicka ett PM till din motståndare där du talar om för denne hur du vill göra.

 • Om du blir frånkopplas ska du, när du återvänder till siten, kontakta din motståndare, förklara vad som hände och erbjuda att återuppta matchen. Om din motståndare inte är uppkopplad eller onåbar måste du skicka ett PM. Om din motståndare inte har svarat på detta PM inom 24 timmar från det att du skickade det kan du, om du vill, avbryta matchen enligt ovan. Du ska i detta fall skicka ett till PM till din motståndare och säga att du avbryter matchen av detta skäl.

 • Om servern går ned eller om den kvarvarande spelaren kopplar från innan de tidigare nämnda 15 minutera har gått, räknas båda spelarna som frånkopplade och ska agera enligt ovan.
Resultatrapportering
 • Efter en match måste båda spelarna ladda upp .zip filen som klienten skapat.
 • Spelare får inte komma överrens om att inte rapportera ett resultat. Om matchen startades i avsikt att vara officiell, måste matchen rapporteras. En match anses officiell om inställningen "FUMBBL Login" är vald i klienten. Notera att om du vill spela en match utan att rapportera (upplärningsmatch, vänskapsmatch, etc) ska "FUMBBL Login" väljas bort.
 • Givetvis är det inte tillåtet att modifiera zip filen på något sätt.
 • Om din zip fil är korrupt eller du helt enkelt inte har någon moste du kontakta en administratör för att rätta till problemet. Ingen av lagen får fortsätta spela tills den tidigare matchen är avklarad.
Klientbuggar
 • Om en match buggar ur så att det inte går att fullfölja matchen avbryts denna och spelarna behöver inte ladda upp någon rapport. Båda lagen är fria att spela andra matcher.
 • Om du spelar med en ny version av klienten och hittar en kritisk regeltolknings bugg som inte fanns i den tidigare versionen avbryts matchen och du bör byta tillbaka till den tidigare versionen. Se till att rapportera buggen i IRC chatten eller i Bugzilla systemet.
 • Om klienten gör något fel i resultatuträkningen räknas detta som en regeltolkning och matchen ska rapporteras som vanligt. Detta inkluderar synkroniseringsproblem som gör att matchen avslutas för tidigt.
 • Utnyttjande av uppenbara buggar för egen vinning är inte tillåtet. Detta gäller inte de regeltolkningar som är listade i dokumentationen i JavaBBowl distributionen.
 • Alla buggar i klienten bör rapporteras till SkiJunkie genom att skicka in dem genom Bugzilla systemet.
Spelardrivna ligor och turneringar
 • Ligor och turneringar drivna av spelare ät i alla avseenden lika ur regelsynvinkel. Alla referenser till ligor i denna avdelning gäller även för turneringar.
 • Att spela de flesta matcher inom en liten grupp av spelare räknas som en liga, oavsett vilken division du spelar i. Om du vill spela mycket mot dina vänner, skapa lag för detta i [L]igadivisionen.
 • Alla ligor som tillåter medlemmar från andra divisioner än [L]igadivisionen och baserar poängsystemet på medlemskap i gruppen måste godkännas av administratörerna. Kontakta dem för mer information om hur detta går till.
Etikett
 • Först och främst: Vi inser att de flesta är dessa regler uppenbara och borde inte behöva sägas. Dock har en liten minoritet av folk visat att detta måste tas upp.
 • FUMBBL är en kompetetiv liga. Du får gärna introducera nya spelare till spelet, men ladda inte upp resultaten från upplärningsspel mot vänner som inte vet hur man spelar. Det är troligt att den nya spelaren får ett antal skador och förluster under upplärningsperioden. Om dessa matcher är spelade mot ett fåtal moståndare kommer dessa att få en orättvis fördel. Låt din vän spela mot andra än dig själv; det finns gott om nya spelare som kommer resultera i en jämnare match.
 • Ladda upp resultaten omedelbart efter en match. Ingen vill vänta i onödan. Om du har tid att spela matchen har du tid att ladda upp resultatet. Vi inser att det kan uppstå problem som hindrar dig från att ladda upp inom en rimlig tid. Om detta sker ska du kontakta en administratör så fort du kan. Om denna regel bryts ofta kommer spelaren att bli blockerad och inte tillåtas spela.
 • Arrangerade matcher (till exmpel att spela för förlust) tolereras inte. Samma sak gäller för spelare som låter moståndaren göra extra touchdowns eller andra SPP genererande händelser.
 • Spelare förväntas spela någorlunda balanserade matcher. Att spela mot svagare lag är tillåtet, men ska inte utnyttjas. Givetvis kan du spela återuppbyggnads-matcher mot svagare lag vid behov, men överflödigt spelande mot svagare lag skapar en orättvis fördel vilket inte tolereras.
 • Om du blir nedkopplad mitt i en tur, gör ditt bästa för att återskapa situationen på ett rättvist sätt. Om en händelse redan har hänt, försök att återskapa den så gott du kan. Till exempel, om din motståndare gjorde en touchdown är det inte mer än rättvist att motståndaren gör det även efter att ni laddat om matchen. Samma sak gäller för andra händelser i matchen.
 • Det är inte tillåtet att medvetet fördröja en match genom att till exempel inte avsluta din tur eller genom onödigt väntade innan förflyttningar.
 • Det är inte tillåtet att spela mer än en match samtidigt om du inte har explicit tillåtelse för detta av alla involverade motspelare.
 • Personliga attacker och överflödigt ovårdat språk accepteras inte. Att diskutera någon annans spelstil räknas inte som en personlig attack.
 • Anstötligt språk - till exempel rasism, sexuella trakasserier och religiös förföljelse - är inte tillåtet i någon form.
Namngivning och publika svartlistor
 • Det är tillåtet att publicera namn, eller länkar till sådan information, på FUMBBL med följande undantag.
 • Det är tillåtet att namnge spelare i dina lag till andra spelares name. Däremot måste du, om denne ber dig, respektera önskemål om att bli borttagen från ditt lag och du förväntas få spelaren omdöpt så snart som möjligt.
 • Svartlistor och andra "spelar inte mot" listor får endast göras som en ren lista med spelarnamn. Ingen annan information, så som anledningen till att spelaren finns på listan, får publiceras. Denna regel tillämpas även på andra typer av listor som kan upplevas stötande.
Konsekvenser av regelbrott
 • Att bryta ovanstående regler kan resultera i diverse konsekvenser. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kontoblockering, varningar, lagpensionering och nollställning av ranking. Den specifika konsekvensen hanteras fall för fall och beror på typen av regelbrott.
 • FUMBBL administrationens beslut är slutgiltiga.
Dessa regler kan ändras utan förvarning.